Fret Wire - Note - A:Šírka korunky 2.4B:Výška korunky 1.4C:Celková výška 2.9D:Šírka jazýčka 0.5E:Šírka jazýčka včítane výčnelkov 0.8

Suggestion

Seeking a different product?

Let us know - it will help to improve our inventory.