Fret Wire - Note - A:Šírka korunky 2.4B:Výška korunky 1.3C:Celková výška 2.8D:Šírka jazýčka 0.6E:Šírka jazýčka včítane výčnelkov 0.95

Suggestion

Seeking a different product?

Let us know - it will help to improve our inventory.